Sinds 1999 ontwikkelt Modelit software op maat voor overheidsinstanties, ingenieursbureaus, B2B-organisaties, multinationals en voor eigen risico. Modelit richt zich daarbij vooral op de ontwikkeling van desktop en web applicaties voor het ontsluiten, analyseren en visualiseren van grote hoeveelheden data. Zoals bijvoorbeeld verkeersdata, golfdata of procesdata uit fabrieken. 

Bij de softwareontwikkeling beperkt de rol van Modelit zich niet alleen tot de implementatie. Modelit kan de gehele levenscyclus van ontwerp, implementatie tot en met de hosting en onderhoudsfase van een applicatie verzorgen. Op deze manier heeft u als klant één enkel aanspreekpunt en bouwt Modelit materiekennis op. U beschikt hierdoor op afroep over een betrokken partner die mee kan denken over haalbaarheid en kosten van de door u gewenste uitbreidingen en zorgdraagt voor de uitvoering.

Naast softwareontwikkeling adviseert Modelit haar opdrachtgevers ook op het gebied van rekenkundige toepassingen, met name voor verkeerskundig onderzoek op het gebied van planningsmodellen en dynamisch verkeersmanagement. Modelit ontwikkelt daarvoor wiskundige modellen zoals bijvoorbeeld het reistijdvoorspelmodel Tripcast dat in 2008 en 2011 de competitie reistijdverwachting won. In 2012 werd dit model toegepast binnen de ANWB routeplanner.